Prebiehajúce kontroly

Späť

Plnenie opatrení

Prebieha kontrola a vyhodnotenie plnenia opatrení kontrolovaných subjektov.