Prebiehajúce kontroly

Späť

Plnenie opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) otvára kontrolnú akciu, ktorej účelom bude vyhodnotenie plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR). Kontrolná akcia nadväzuje na vykonané kontroly v roku 2014, keď jednou z nosných tém strategického plánu kontrolnej činnosti NKÚ bola oblasť dopravy. Kontrolóri NKÚ preveria plnenie opatrení v Národnej diaľničnej spoločnosti, na MDVRR a v Slovenskej správe ciest.

Záverečná správa ku kontrole postupu MDVRR pri schvaľovaní veľkých infraštruktúrnych projektov.