Prebiehajúce kontroly

Späť

Opodstatnenie výkonu stáleho daňového dozoru v daňovom sklade na lieh

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolnú akciu zameranú na zhodnotenie hospodárnosti a efektívnosti opodstatnenia výkonu stáleho daňového dozoru zamestnancami colného úradu pri správe spotrebnej dane z liehu. Kontrolóri sa pri kontrole zamerajú na roky 2012 až 2016.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.