Prebiehajúce kontroly

Späť

Odstraňovanie environmentálnych záťaží

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočňuje kontrolu na Ministerstve životného prostredia SR, ktorej predmetom je preveriť vynakladanie finančných prostriedkov pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v rámci vybraných projektov Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010 – 2015. ŠPS EZ ako strategický dokument určil rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov EZ na zdravie človeka a životné prostredie. ŠPS EZ na roky 2010 – 2015 je prvým programovým dokumentom k tejto problematike na Slovensku.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.