Prebiehajúce kontroly

Späť

Ochrana pred povodňami

UKONČENÁ - NKÚ sa zameriava na kontrolu opatrení na ochranu pred povodňami. Protipovodňová ochrana je dôležitou úlohou štátu, nakoľko sa ňou zabezpečuje ochrana obyvateľstva a jeho majetku. Ohrozenie riečnymi povodňami je na Slovensku druhé najvyššie v EÚ, ako aj ohrozenie obyvateľstva povodňami je pri prepočte na obyvateľa na Slovensku druhé najvyššie v rámci OECD, hneď po susednom Maďarsku. Škody z povodní niekoľkonásobne prevyšujú investície do ochrany. Medzi rokmi 2002 a 2013 Slovensko zasiahlo 24 povodní, ktorých celkové materiálne náklady dosiahli spolu 790 miliónov eur. Cieľom kontrolnej akcie je vyhodnotiť stav implementácie opatrení na ochranu pred povodňami na rôznych úrovniach.