Prebiehajúce kontroly

Späť

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky aktuálne realizuje kontrolu zameranú na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti. Kontrola za obdobie posledných 5 rokov sa týka projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí, ktoré boli financované z rôznych zdrojov. Kontrola bude prebiehať na vzorke 37 obcí a miest rôznej veľkosti na celom Slovensku.