Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nefinančným majetkom NBS

UKONČENÁ

Prebieha kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014.

Záznam z kontroly NBS.