Prebiehajúce kontroly

Späť

Zabezpečovanie ochrany ovzdušia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky spustili kontrolu zameranú na plnenie záväzkov SR a vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kvality ovzdušia. Kontrolóri preverujú plnenie úloh SR v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúcich z predpisov EÚ a SR. Takisto skúmajú účinnosť a efektívnosť opatrení vrátane financovania vybraných projektov v oblasti ochrany ovzdušia. Ide o medzinárodnú kontrolu, ktorá je koordinovaná holandskou najvyššou kontrolnou inštitúciou.