Prebiehajúce kontroly

Späť

Komunálne služby vo vybraných obciach - predbežná štúdia

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR sa zameral na účinnosť vynaložených verejných prostriedkov na komunálne služby vo vybraných obciach. Účelom tejto aktivity úradu je vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole účinnosti plnenia programov zameraných na komunálne služby v rozpočte obce a prepojenosť programového rozpočtu na ostatné strategické dokumenty obce.