Prebiehajúce kontroly

Späť

Kataster nehnuteľností

UKONČENÁ – NKÚ SR preveril v rámci kontroly na Úrade geografie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK) plnenie zmlúv v súvislosti s projektom Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN)). Účelom kontroly bolo predložiť odporúčania, ktoré by prispeli k zlepšeniu procesu implementácie IT projektov pre oblasť katastra nehnuteľností. Predmetom kontroly bolo preverenie plnenia zmlúv v súvislosti s projektom ESKN.

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR konštatoval, že ESKN, ktorý mal už niekoľko rokov slúžiť občanom na riešenie rôznorodých situácií súvisiacich s nehnuteľnosťami bez osobnej návštevy na úrade, je ukážkou zle riadeného národného IT projektu.

Projekt v hodnote približne 33 miliónov eur nie je dodnes ukončený ani dofinancovaný. Je financovaný z prostriedkov EÚ – operačného programu informatizácia spoločnosti a štátneho rozpočtu, ktorý aj kvôli korekciám a pokutám za pochybenia pri realizácii doteraz pokryl až 52 % nákladov projektu. Využitie týchto zdrojov bolo podľa NKÚ SR  nehospodárne a neefektívne. Poukázal aj na množstvo zlyhaní v riadení projektu, ktoré viedli k sedemročnému meškaniu a nadmernému zaťaženiu verejných financií.

Tlačová správa