Prebiehajúce kontroly

Späť

Implementácia Programu ESO

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce preveriť efektívnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov pri postupnom zavádzaní Programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Cieľom tohto programu je dosiahnuť zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušiť vybavovanie úradných záležitostí fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy. Kontrola bola otvorená v mesiaci marec a jej ukončenie je naplánované na koniec roka 2017.