Prebiehajúce kontroly

Späť

Elektronický výber mýta

Účelom kontroly bude vyhodnotiť vývoj nákladov a výnosov NDS v súvislosti s poskytovaním služby elektronického výberu mýta, preukázať účelnosť použitia výnosu z mýtneho systému na úlohy NDS a tiež preverí provízie pre poskytovateľov služieb spojených s mýtom. Kontrola preverí výber mýta s poukazom na čistý výnos v súvislosti s plnením úloh NDS a skontroluje použitie finančných prostriedkov z elektronického výberu mýta.