Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie vodárenských spoločností

UKONČENÁ - Predmetom záujmu NKÚ SR sú dlhodobo aj významné subjekty verejného záujmu. Voda ako prírodné bohatstvo je dôležitou strategickou surovinou. Je základnou zložkou životného prostredia a tiež surovinou vstupujúcou do všetkých technologických procesov, ktoré sú súčasťou trvalo udržateľného rozvoja štátu a jeho regiónov. Preto kontrola hospodárenia vodárenských spoločností, v čase, kedy voda a najmä jej distribúcia je nevyhnutná pre život, je vysoko aktuálna. Kontrolná akcia sa týka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  (BVS) a.s. a Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Účelom kontrolnej akcie je poukázať na hospodárenie vybraných vodárenských spoločností a nakladanie s ich majetkom. Predmetom kontroly bude preverenie predmetu činnosti spoločnosti, zhodnotenie jej hospodárskych výsledkov a finančnej situácie, nakladanie s majetkom spoločnosti a tiež vnútorná kontrola. Strategickou oblasťou zamerania kontrolnej akcie je udržateľnosť verejných financií a fiškálna politika. Kontroly budú vykonávané ako kontroly súladu s prvkami finančnej kontroly. Bude vykonaná kontrola dodržiavania platnej legislatívy v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom vodárenských spoločností.

Záverečná správa (pdf, 1,5MB)