Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií v oblasti médií a audiovízie

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR aktuálne vykonáva kontrolu zameranú na hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie. Kontrolná akcia prebieha v Tlačovej agentúre SR, v Rozhlase a televízii Slovenska, v Rade pre vysielanie a retransmisiu a na Audiovizuálnom fonde. Cieľom kontroly je zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok použitia verejných prostriedkov. Kontrola je zameraná na pôsobnosť kontrolovaného subjektu, analýzu hospodárenia či plnenie povinností pri správe a ochrane majetku verejnoprávnej inštitúcie. Kontrolóri preverujú roky 2014-2015 a v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúci rok.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.