Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie v zariadení pre seniorov, v obciach i neziskových organizáciách

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad na základe informácií od občanov a inštitúcií otvoril kontroly v obciach Vidiná, Naháč a Brehy, v zariadení pre seniorov Jesénia Skalica, v neziskových organizáciách Sv. Kozma v Nižnej Polianke a Kamjana v Medzilaborciach. Úrad preverí hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.