Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej

UKONČENÁ

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR začali s kontrolou výsledkov hospodárenia Slovenskej konsolidačnej, a. s. za roky 2013 a 2014 so zameraním na hospodárenie z obchodnej činnosti a správu nadobudnutých pohľadávok z finančnej správy. Predmetom kontroly, ktorým úrad sleduje dosiahnutie jej účelu, bude okrem preverenia plnenia zámerov a cieľov Slovenskej konsolidačnej, a. s., výsledkov hospodárenia, účinnosti vnútorného kontrolného systému a pod. aj preverenie postupu a spôsobu vymáhania daňových a colných pohľadávok postúpených z Finančného riaditeľstva SR, a to predovšetkým z hľadiska úspešnosti napĺňania príjmov štátneho rozpočtu.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.