Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie s verejnými prostriedkami na Obchodnej akadémii v Košiciach

UKONČENÁ

Mimoriadna kontrola na základe podnetov od občanov je realizovaná na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach. Kontrolóri sa zameriavajú na kontrolu rozpočtu, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom, rovnako aj na úroveň vnútorného kontrolného systému.

Súhrnná správa ku kontrolnej akcii.