Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie obcí Svätý Anton a Štiavnické Bane

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručených podnetov spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obciach Svätý Anton a Štiavnické Bane. Zameriavajú sa na rozpočet obce, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj úroveň vnútorného kontrolného systému. Kontrolované obdobie predstavujú roky 2015 a 2016 a s nimi súvisiace obdobie.Naposledy zmenené: Mon Nov 06 08:48:26 CET 2017
Dátum vytvorenia: Wed Sep 07 12:10:18 CEST 2016