Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie obcí Smižany a Kamenná Poruba

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručených podnetov spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obciach Smižany a Kamenná Poruba. Zameriavajú sa na rozpočet obcí, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj úroveň vnútorného kontrolného systému. Kontrolované obdobie predstavujú roky 2015 a 2016 a s nimi súvisiace obdobie.

Záverečná správa ku kontrole v obci Kamenná Poruba.

Záverečná správa ku kontrole v obci Smižany.