Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie obce Turá

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje mimoriadnu kontrolu obce Turá na základe doručeného podnetu, a taktiež informácií z médií. Kontrolóri preverujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom a záväzkami obce, ako aj jej vnútorný kontrolný systém.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.