Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie obce Kamenín

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručeného podnetu spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s majetkom v obci Kamenín. Kontrolóri preverujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v subjekte územnej samosprávy na základe získaných informácií a doručeného podnetu.