Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie mestských častí hlavného mesta Bratislavy

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolnú akciu v mestských častiach hlavného mesta Bratislavy, ktorej cieľom je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom subjektov územnej samosprávy. Kontrolóri sa zameriavajú na rozpočet mestských častí, výsledky rozpočtového hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom mestskej časti ako aj vnútorný kontrolný systém. Kontrola bola otvorená zatiaľ v dvoch mestských častiach – Ružinov a Čunovo.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.