Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie Kancelárie verejného ochrancu práv

UKONČENÁ

Mimoriadnu kontrolnú akciu zaradenú do plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje aj v Kancelárii verejného ochrancu práv. Kontrolóri sa zameriavajú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v tejto inštitúcii za roky 2012 až 2015. NKÚ SR kontrolu uskutočňuje na základe vyžiadania verejnej ochrankyne práv pred ukončením jej funkčného obdobia.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.