Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie bratislavskej mestskej časti Ružinov

UKONČENÁ

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami spustil Najvyšší kontrolný úrad SR v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Úrad preverí rozpočet mestskej časti, výsledky rozpočtového hospodárenia, ako aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, nakladanie s majetkom i vnútorný kontrolný systém.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.