Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie a plnenie opatrení okresných miest

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje kontrolu hospodárenia s verejnými financiami, nakladania s majetkom v okresných mestách, a zároveň vyhodnocuje plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol. Kontrolóri sa zameriavajú aj na rozpočet a výsledky rozpočtového hospodárenia miest, dodržiavanie predpisov ako aj vnútorný kontrolný systém.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.