Prebiehajúce kontroly

Späť

Financovanie škôl a školských zariadení

UKONČENÁ

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky realizujú kontrolu, ktorej cieľom je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri hospodárení s verejnými prostriedkami – pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácii škôl a školských zariadení.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.