Prebiehajúce kontroly

Späť

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu „Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v 12 subjektoch. Kontrolóri úradu sa zamerajú na systém implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, skontrolujú správnosť financovania a dodržiavanie platných predpisov a pravidiel na vybranej vzorke projektov, a zároveň overia dosiahnuté výsledky po ich realizácii.

Výstupy kontroly NKÚ SR ako nezávislého štátneho orgánu budú dôležitým prínosom pre nastavenie finančného rámca príspevku Švajčiarskej konfederácie pre SR na nadchádzajúce programové obdobie. Kontroly momentálne prebiehajú v obciach Častá, Zemplínske Hámre, Dlhé nad Cirochou, Gemerská Poloma, Dvorníky, Tušice, v Úrade Košického samosprávneho kraja, v Národnom lesníckom centre ako aj v Štátnej ochrane prírody SR v Banskej Bystrici.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.