Prebiehajúce kontroly

Späť

Elektronický výber mýta

UKONČENÁ – Slovensko spustilo v roku 2010 systém elektronického výberu mýta, ktorým zabezpečuje výber poplatkov za prejazd nákladných vozidiel nad 3,5 tony a autobusov po vymedzených úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy. Výnos z mýtnych poplatkov mal slúžiť nielen na opravu a údržbu existujúcej diaľničnej siete, ale aj na financovanie výstavby nových úsekov tejto kľúčovej cestnej infraštruktúry. NKÚ SR preveril deväťročné obdobie fungovania a financovania mýtneho systému, ktorý pre Národnú diaľničnú spoločnosť zabezpečuje súkromná akciová spoločnosť SkyToll, a.s.

Podľa výsledkov kontroly systém distribúcie príjmov z mýta nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, t. j. aby poplatky tých, ktorí používajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe nových. Dôležitým záverom kontroly je, že 47 % čistého výnosu z mýtneho systému je využívaných primárne na údržbu a opravy existujúcej siete D a RC, 26 % na samotnú prevádzku NDS a až zvyšných 20 % na výstavbu nových úsekov diaľničnej siete. Primárnym zdrojom financií na výstavbu nových úsekov D a RC sú zdroje EÚ a príspevky zo ŠR. Použitie príjmov z výberu mýta na výstavbu diaľnic bolo minimálne.

Kontrola NKÚ SR poukázala najmä na vysokú nákladovosť prevádzky mýtneho systému. Na fakt, že polovica celkového výnosu mýta – až 760 mil. eur bez DPH, skončila na účte spoločnosti SkyToll.  Za riziko považuje NKÚ SR aj fakt, na ktorý upozorňuje aj pri iných kontrolách, najmä v oblasti informatizácie spoločnosti – že vybudovanie systému, ktoré už bolo zaplatené z verejných zdrojov, nie je vo vlastníctve štátu, ale ostáva v majetku súkromného prevádzkovateľa. Prevod celého mýtneho systému na NDS by musel byť opätovne zaplatený. Duplicitná úhrada systému elektronického výberu mýta nie je podľa názoru NKÚ SR v súlade s princípmi hospodárnosti. Tento stav predstavuje veľké riziko, pretože to zásadným spôsobom ovplyvňuje aj vyhlásenie súťaže na prevádzkovateľa elektronického mýtneho systému v budúcnosti.

Záverečná správa (pdf, 918 kB)