Prebiehajúce kontroly

Späť

Elektronické trhovisko vo verejnej správe

UKONČENÁ - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sú momentálne na kontrole zameranej na elektronické trhovisko vo verejnej správe. Predbežná štúdia má preveriť dosiahnutie cieľov Elektronického kontraktačného systému, ako aj a to, či sa podarilo zvýšiť transparentnosť a zrozumiteľnosť verejného obstarávania. Zároveň má preveriť, do akej miery systém ušetril verejné financie. Predbežná štúdia sa uskutočňuje na vzorke 9 vybraných obcí.

Záverečná správa z kontroly (pdf)