Prebiehajúce kontroly

Späť

Efektívnosť financovania živočíšnej výroby

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce zistiť, akými spôsobmi je zabezpečené skvalitňovanie živočíšnej výroby prostredníctvom fondov EÚ a štátnych dotácií. Kontrolóri preverujú, či sú v rámci takmer 70 kontrolovaných subjektov efektívne a účinne vynakladané finančné prostriedky poskytnuté do živočíšnej výroby a či tieto kroky vedú k zvýšeniu konkurencieschopnosti v sektore.