Prebiehajúce kontroly

Späť

Druhá etapa kontroly zdravotníckych zariadení

UKONČENÁ 2. ETAPA

Najvyšší kontrolný úrad SR pokračuje v prierezovej kontrole zdravotníckych zariadení, pričom aktuálne prebieha už jej druhá etapa. Kontrolóri aktuálne preverujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom vybraných zdravotníckych zariadení v rámci rokov 2011 až 2015 v nasledujúcich zariadeniach: Nemocnica Alexandra Wintera n. o. v Piešťanoch; Nemocnica s poliklinikou Prievidza v Bojniciach; Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica; Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica; Nemocnica Poprad, a. s.; Mestská nemocnica prof. MuDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.

Čiastková správa z 2. etapy kontrolnej akcie.