Prebiehajúce kontroly

Späť

Čerpanie finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti

UKONČENÁ

Prebieha kontrola čerpania poskytnutých finančných prostriedkov vo vybraných spoločnostiach na podporu zamestnanosti.