Prebiehajúce kontroly

Späť

Analýza finančných prostriedkov a majetku obcí nad 2000 obyvateľov

UKONČENÁ

Prebieha kontrola analýzy finančných prostriedkov a majetku obcí a miest nad 2000 obyvateľov.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.