Objednávky


Načítavam


Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCelková max. hodnota plnenia s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objednávkyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľaObjednávku podpísalFunkcia
4240001672 letenky 390/MMF/2019 548 € Z/11/2019-1 21.05.2019 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31, Bratislava 35871784 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001671 letenky 391/MMF/2019 584 € Z/11/2019-1 21.05.2019 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31, Bratislava 35871784 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001670 letenky 388/MMF/2019 2460 € Z/11/2019-1 21.05.2019 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31, Bratislava 35871784 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001668 spravodajský servis 976,8 € Z/28/2018 21.05.2019 Tlačová agentúra Slovenskej republi Dúbravská cesta 14, Bratislava 31320414 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101538 maliarske a údržbárske práce KE 389/FJA/2018 713,15 € -- 21.05.2019 SOŠ technická Kukučínova 23, Košice 893340 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101537 servisné služby 05/19 153,6 € -- 21.05.2019 Express Trading s.r.o. Cukrovarská 157/35, Dunajská Streda 35973421 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101536 Výmena a čistenie rohoží 05/19 36,55 € -- 21.05.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 87, Hlohovec 31411045 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001673 čistiace prostriedky 386/FJA/2019 65 € Z/3/2018 17.05.2019 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava 33768897 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101539 Servis SMV 66,39 € -- 17.05.2019 Auto FRIM spol. s. r. o. Pri Kalvárii 5, Trnava 34113053 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101533 odborný seminár 387/MRB/2019 144 € -- 17.05.2019 Creatio EU, s.r.o. Drieňová 34, Bratislava 50242032 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001667 MT-Orange 668,33 € Z/32/2018 16.05.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001666 Dátový paušál 360 € Z/32/2018 16.05.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101535 ročná revízia EZS 384/FJA/2019 624 € -- 16.05.2019 CIB s.r.o. Obchodná 39, Bratislava 46831371 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101534 rozličný tovar 383/FJA/2019 700 € -- 16.05.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101532 projektová dokumentácia 385/FJA/2019 312 € -- 16.05.2019 ELEKTROPROJEKCIA s.r.o. J.Pauleho 9, Prievidza 46061096 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001669 nájomné PG za 05/2019 96 € Z/25/2015 15.05.2019 DOAS, a.s. Košická 5590/56, Bratislava 31373917 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001665 prenájom posluchárne 377/PRA/2019 595 € Z/17/2018 15.05.2019 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava 399957 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001664 ubytovanie 376/PRA/2019 485,60 € Z/20/2018 15.05.2019 Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001661 Servis SMV 378/OZA/2019 100 € Zml. o poskyt.servis.služieb 15.05.2019 Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001658 kancelársky materiál 374/NLA/2019 660 € Z/6/2018 15.05.2019 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101531 Internetové denníky 381/MRB/2019 118,8 € -- 15.05.2019 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 2, Stará Turá 45404879 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101529 vzdelávacia aktivita 382/MRB/2019 74 € -- 15.05.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101528 Odborná prehliadka kotolne 380/FJA/2019 399 € -- 15.05.2019 Jozef IVAN Kríková 4, Bratislava 11894237 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101527 Revízia komínov I.polrok 2019 379/FJA/2019 30 € -- 15.05.2019 KOMINÁR s.r.o. Tupolevova 24, Bratislava 47229632 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101525 interiérové vybavenie 375/FJA/2019 129,6 € -- 15.05.2019 Martina Ivaničová - INTERIA Osuského 18, Bratislava 51940370 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101524 likvidácia odpadu 500 € -- 15.05.2019 PLUSIM, spol. s r.o. Staré Grunty 36, Bratislava 35818565 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001660 dodávka elektrickej energie 1188,52 € Z/42/2018 14.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001657 tonery 373/NLA/2019 398,16 € Z/12/2018 14.05.2019 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101526 Servis SMV 372/OZA/2019 250 € -- 14.05.2019 3H AUTO s. r. o. Lesnícka 3, Košice 36207241 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001652 servis multif.zariadenia 370/FRA/2019 36 € Z/4/2018 13.05.2019 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
Ukazujem 1 - 30 z 5203 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.20.0