Objednávky


Načítavam


Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCelková max. hodnota plnenia s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objednávkyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľaObjednávku podpísalFunkcia
101100 odber tlače 4.Q 2018 307,34 € -- 06.09.2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava 35792281 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101070 dodávka klimatizácie 596/FJA/2018 1282,8 € -- 10.09.2018 MS SERVIS s.r.o. Nám. Slov. učeného tovarišs 1556/11, Trnava 44902964 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101068 grafické práce 595/FJA/2018 500 € -- 10.09.2018 Lapinfou, s.r.o. Sedmokrásková 1846/8, Bratislava 50343602 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001117 Servis SMV 594/OZA/2018 100 € Zml. o poskyt.servis.služieb 07.09.2018 Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001114 tematický monitoring médií 08/2018 318,66 € Z/8/2016 07.09.2018 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, Bratislava 3 31402445 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001113 telekomunikačné služby 08/2018 1187,06 € dohoda o voliteľ.volac.prog. 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001112 stočné,vodné 180,55 € o dodávke pitnej vody č.1118 06.09.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001111 spravodajský servis za 08/2018 720 € Z/17/2016 06.09.2018 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Mýtna 15, Bratislava 35745274 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001115 ubytovanie 60,7 € Z/20/2018 05.09.2018 Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001110 nájomné PG za 08/2018 96 € Z/25/2015 05.09.2018 DOAS, a.s. Košická 5590/56, Bratislava 31373917 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001109 kancelársky materiál 588/NLA/2018 184,1 € Z/6/2018 05.09.2018 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001108 tonery 586/NLA/2018 1394,28 € Z/12/2018 05.09.2018 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001107 tonery 587/NLA/2018 197,28 € Z/12/2018 05.09.2018 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001106 Úhrada PHM 590/OZA/2018 2878,24 € Z/5/2018 05.09.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001105 Mesašný paušál 8/2018 589/OZA/2018 316,8 € Z/42/2017 05.09.2018 Commander Services s. r. o. Žitná 23, Bratislava 51183455 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001104 Servis SMV 593/OZA/2018 400 € Zml. o poskyt.servis.služieb 05.09.2018 Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001103 Servis SMV 592/OZA/2018 500 € Zml. o poskyt.servis.služieb 05.09.2018 Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001102 Servis SMV 591/OZA/2018 300 € Zml. o poskyt.servis.služieb 05.09.2018 Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001098 IP VPN - mesačný poplatok 08/2018 1138,8 € Z/10/2016 05.09.2018 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 46303502 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101066 vybavenie do kuchynky 584/KJE/2018 58 € -- 05.09.2018 ReMar Slovakia, s.r.o. Panónska cesta 4, Bratislava 45291136 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001101 Oprava tel. ústredne 585/OZA/2018 144 € Z/2/2018 04.09.2018 MIKROHUKO, spol. s r.o. Kollárova 11, Banská Bystrica 31560806 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001097 dodávka zemného plynu 2671 € 13/2009/1014/NKU 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001095 stravné lístky NKÚ SR 6606 € Z/30/2017 04.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101071 vybavenie kuchynky 582/KJE/2018 438,83 € -- 04.09.2018 SKIPPI Nitra, s.r.o. Rapatská 898, Veľké Zálužie 36533793 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101065 konferencia 580/SGB/2018 1980 € -- 04.09.2018 BROSS for PARTNERS, a.s. Hollého 1, Bratislava 35853603 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101064 telefón 583/OZA/2018 696 € -- 04.09.2018 Fast Web s. r. o. Osadná 2, Bratislava 46720804 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101063 konferencia 581/SGB/2018 4815 € -- 04.09.2018 Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, Šamorín - Čilistov 35874015 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101062 interiérové vybavenie 578/KJE/2018 780,6 € -- 04.09.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA Duklianska 11, Prešov 36501891 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001094 prevádzkové náklady exp. ZA 346,19 € Zmluva CP Žilina MVSR 03.09.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu Pribinova 2, Bratislava 151866 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001092 stravné lístky exp. BB 820,8 € Z/30/2017 03.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
Ukazujem 1 - 30 z 4217 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.17.6