Objednávky


Načítavam


Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCelková max. hodnota plnenia s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objednávkyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľaObjednávku podpísalFunkcia
4240000896 kancelársky materiál 329/NLA/2018 498,01 € Z/6/2018 16.05.2018 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100909 oprava radiátora 330/FJA/2018 179,84 € -- 16.05.2018 Peter Rigo Havarijná služba Ihrisková 22, Bratislava 11661917 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100894 vzdelávacia aktivita 333/MRB/2018 300 € -- 16.05.2018 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100893 Revízia elektr.zariadení KE 331/FJA/2018 455 € -- 16.05.2018 Epijo s.r.o. Považská 14, Košice 48224502 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100891 Nákup telefónu 332/OZA/2018 719,49 € -- 16.05.2018 ARAŠID spol. s. r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 36054241 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240000897 nájomné PG za 05/2018 96 € Z/25/2015 15.05.2018 DOAS, a.s. Košická 5590/56, Bratislava 31373917 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240000894 Servis SMV 328/OZA/2018 259,58 € Zml. o poskyt.servis.služieb 15.05.2018 Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240000893 Servis SMV 327/OZA/2018 260 € Dodatok č.5 k Zmluve o dielo 15.05.2018 AO MV SR, Prešov Kúty 1/A, PRešov 44855206 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240000892 kancelársky materiál 325/NLA/2018 129,43 € Z/6/2018 14.05.2018 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100889 Nákup pamäťových kariet 323/OZA/2018 29,88 € -- 14.05.2018 ARAŠID spol. s. r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 36054241 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100888 vizitky 326/NLA/2018 44,64 € -- 14.05.2018 FIBI s.r.o. Budatínska 17, Bratislava 35845821 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100887 poštové služby 04/2018 PO 14,85 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100886 poštové služby 04/2018 236,3 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100885 poštové služby 04/2018 BB 21,5 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100884 poštové služby 04/2018 ZA 25,15 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100883 poštové služby 04/2018 NR 7,7 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100882 poštové služby 04/2018 KE 16,3 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100881 poštové služby 04/2018 TN 3,6 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100880 poštové služby 04/2018 TT 4,8 € -- 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100879 Servis SMV 324/OZA/2018 20 € -- 14.05.2018 TODOS s.r.o. Kragujevská 385/1, Žilina 31575790 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240000891 servisná podpora RKIS 29425,68 € Z/20/2013 11.05.2018 Asseco Central Europe, a.s. Trenčianska 56/A, Bratislava 35760419 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240000890 servisná podpora KIS 34464,3 € 19/2010/1022/NKU 11.05.2018 Asseco Central Europe, a.s. Trenčianska 56/A, Bratislava 35760419 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240000900 letenky 321/SGB/2018 1350 € Z/13/2015 10.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20, Bratislava 36249254 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240000889 FA - elektrina 04/2018 233,94 € D/4/2015 10.05.2018 ZSE Energia Čulenova 6, Bratislava 36677281 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100890 Nákup diaľkového ovládača 318/OZA/2018 40,8 € -- 10.05.2018 POLLUX BB, s. r. o. Kynceľová 2012, Kynceľová 50700651 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100877 ubytovanie 320/UMB/2018 97,2 € -- 10.05.2018 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava 399957 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100876 prenájom posluchárne 319/UMB/2018 588 € -- 10.05.2018 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava 399957 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
100875 vzdelávacia aktivita 317/MRB/2018 114 € -- 10.05.2018 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240000886 Diners Club 900 € Zmluva o vydáv.fir.kariet DC 09.05.2018 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava 35757086 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240000884 kancelársky materiál 313/NLA/2018 148,32 € Z/6/2018 09.05.2018 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
Ukazujem 1 - 30 z 3840 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.17.1