Nehnuteľnosti v správe NKÚ SR

Zoznam nehnuteľností v správe Najvyššieho kontrolného úradu SR zverejnený v súlade s bodom B.2. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 779 zo 6. októbra 2005

Sídlo Najvyššieho kontrolného úradu SR : Priemyselná ul. č. 2, 824 73 Bratislava
Parc.č. 10 570/18, výmera 1001 m2, zast. plocha, odhadovaná trhová hodnota 92 942,97€
Administratívna budova na parc. č. 10 570/18, odhadovaná trhová hodnota 2 818 882€
Pozemok, Parc. č. 10 570/9, Priemyselná ulica, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1051m2, 52 330€

Expozitúra Najvyššieho kontrolného úradu SR : Horná ul. č. 57, 947 01 Banská Bystrica
Parc. č. 156/2, výmera 204 m2, záhrada, odhadovaná trhová hodnota 19 916€
Parc. č. 157, výmera 370 m2, zastavaná plocha, odhadovaná trhová hodnota 36 513€
Parc. č. 158, výmera 270 m2, záhrada, odhadovaná trhová hodnota 26 555€
Administratívna budova na parc. č. 156/2, odhadovaná trhová hodnota 219 080€
Administratívna budova na parc. č. 157, odhadovaná trhová hodnota 248 954€

Expozitúra Najvyššieho kontrolného úradu SR : Komenského ul. č. 59, 040 01 Košice
Parc.č. 2811, výmera 557m2, zastavaná plocha, odhadovaná trhová hodnota 82 985€
Administratívna budova na parc. č. 2811, odhadovaná trhová hodnota 338 578€

Školiace stredisko Najvyššieho kontrolného úradu SR : Opatovská cesta 1226/7, Bojnice
Parc. č. 3505, výmera 375 m2, zastavaná plocha, odhadovaná trhová hodnota 2489€
Parc. č. 3509/2, výmera 3 426 m2, ostatné plochy, odhadovaná trhová hodnota 21 576€
Parc. č. 3509/7, výmera 646 m2, ostatné plochy, odhadovaná trhová hodnota 4315€
Parc. č. 3509/8, výmera 63 m2, ostatné plochy, odhadovaná trhová hodnota 497€
Parc. č. 3509/9, výmera 42 m2, ostatné plochy, odhadovaná trhová hodnota 331€
Administratívna budova na parc. č. 3505, odhadovaná trhová hodnota 671 714€

Parcela č.15295/114, garážový dom, podiel NKÚ SR 5343669/66150300, odhadovaná hodnota 208 017€
Parcela č.15295/114,zastavaná plocha o výmere 1.420 m2, podiel NKÚ SR 5343669/66150300, odhadovaná hodnota 5 711€
Garáž, Priemyselná súp. č. 5244, samostatne stojaca nehnuteľnosť, 11 617€, na parcele 15293/17