Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Sídlo:
Mierová 4, 06601 Humenné
IČO:
37781421
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-061/2010/0004

Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť