Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov
Sídlo:
Olichov -, 95187 Volkovce
IČO:
00351784
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-079/2010/0006

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v rokoch 2006 a 2007 v Zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
11.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť