Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spoločenstvo vlastníkov bytov Chrobákova ul. 2-12
Sídlo:
Chrobákova 2122/2, 84454 Bratislava-Dúbravka
IČO:
31804152
Právna forma:
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Kontroly

KA-065/2010/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
06.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť