Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kuzmice
Sídlo:
Jacovská 231, 95621 Kuzmice
IČO:
31196781
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-067/2010/0005

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť