Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Malý Lapáš
Sídlo:
Malý Lapáš 87, 95104 Malý Lapáš
IČO:
00611174
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-023/2023/1120

Poplatok za rozvoj v samospráve
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri zabezpečovaní príjmov z poplatku za rozvoj a jeho použitie.
Začiatok kontroly
24.01.2023
Koniec kontroly
14.05.2023
Stav kontroly
Ukončená
Späť