Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.
Sídlo:
Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce
IČO:
34104780
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
13.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť