Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Sídlo:
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30844363
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-015/2023/1130

Skladovanie núdzových zásob ropy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2023/1130
Účel
Preveriť skladovanie núdzových zásob ropy štátnou obchodnou spoločnosťou - Spoločnosť pre skladovani
Začiatok kontroly
29.01.2023
Koniec kontroly
07.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
14.06.2022
Koniec kontroly
14.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-027/2020/1100

Správa štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácii
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2020/1100
Účel
Posúdiť, či sú kompetencie a procesy Správy štátnych hmotných rezerv SR nastavené správne a účinne;
Začiatok kontroly
15.06.2020
Koniec kontroly
14.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2020/1130

Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2020/1130
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť účinnosť systému zabezpečenia núdzových zásob ropy v SR.
Začiatok kontroly
11.03.2020
Koniec kontroly
28.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2016/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
27.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-057/2014/1030

Kontrola plnenia opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchádzajúce obdobie a kontrola správy majetku štátu vo vybraných kapitolách s plnením opatrení z predchádzajúcej kontroly tejto oblasti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2014/1030
Účel
Prekontrolovať plnenie opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchadzajúce
Začiatok kontroly
03.03.2014
Koniec kontroly
28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SSHR SR_057_2014_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 177 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2014

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2008/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
25.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
09.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2013/1030

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv SR za rok 2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2013/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti pri nakladaní s verejný
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Krátka sprava SŠHR SR hospodárenie a ŠZÚ 1 KA_010_2013_1030_1030.pdf
Veľkosť: 139 KB, Dátum zverejnenia: 10.04.2013

Späť