Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica 42499500
Mesto Bytča Námestie SR 1, 01438 Bytča 00321192
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto 00397865
Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto 17335345
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 00397563
Obec Opatovce Opatovce 73, 91311 Opatovce 00311901
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto 00397768
Mesto Myjava Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava 00309745
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto 50668277
Mesto Prievidza Námestie slobody 14, 97107 Prievidza 00318442
Mesto Malacky Radlinského 1, 90101 Malacky 00304913
Obec Prečín Prečín 304, 01815 Prečín 00317691
Obec Bohdanovce nad Trnavou Trhová ulica 268/1, 91909 Bohdanovce nad Trnavou 00312266
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Hlavné námestie 8, 81422 Bratislava-Staré Mesto 30793629
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto 00397687
Mesto Šamorín Hlavná 37, 93101 Šamorín 00305723
Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 92145 Piešťany 00612031
Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90525 Senica 00309974
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov 30844185
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka 35942436
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Obec Gbeľany Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany 00321273
Mesto Čadca Námestie slobody 30, 02221 Čadca 00313971
Obec Štefanová Štefanová 100, 90086 Štefanová 00305111
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov 31797903
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka 00399957
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka 00164348
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry 00326585
Mesto Bardejov Radničné nám. 16, 08501 Bardejov 00321842
Protimonopolný úrad SR Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov 00699063
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 97401 Banská Bystrica 30232295
Obec Budča Lhenická 33, 96233 Budča 00319759
Obec Drienovská Nová Ves Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves 00326976
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov 17070775
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco 17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice 00735256
Obec Miloslavov Miloslavov 181, 90042 Miloslavov 00304948
Mesto Detva J.G.Tajovského 7, 96212 Detva 00319805
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto 30844363
Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 04200 Košice-Sever 00397610
Centrum účelových zariadení Piešťany Rekreačná 13, 92101 Piešťany 42137004
Tento register má len informatívny charakter.