Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Ing. Emil Blicha – ELBA Palárikova 26, 08001 Prešov 37051890
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou 00332933
Obec Pliešovce Hviezdoslavova 1, 96263 Pliešovce 00320170
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Akademická 4, 94901 Nitra 37854950
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske 00310905
Obec Gaboltov Gaboltov 87, 08602 Gaboltov 00321966
Centrum vzdelávania ANIMUS Dlhá 853/28, 94901 Nitra 34104691
Mesto Púchov Štefánikova 821/21, 02018 Púchov 00317748
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna Požiarnická 1, 04001 Košice-Juh 35565233
Obec Medzany Medzany 0, 08221 Medzany 17149002
Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica 00317667
Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice-Dargov.hrdinov 35582006
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča 00329321
Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky 00309150
VOCATIO Zelená 6032, 92901 Dunajská Streda 36269298
Mesto Snina Strojárska 2060/90, 06901 Snina 00323560
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno 00306525
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola Neratovické nám. 1916/16, 92901 Dunajská Streda 37839403
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany 00311162
Obec Podhradie Podhradie 91, 95501 Podhradie 00800023
Súkromná stredná odborná škola Zlatovská cesta 35, 91105 Trenčín 42019427
Občianske združenie Amos Trenčín Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín 37922688
Obec Veľké Zálužie Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie 00308595
Gastroškola Ipeľská 7, 82107 Bratislava-Pod.Biskup. 46482601
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto 00164381
Mesto Trenčín Mierové námestie 2, 91164 Trenčín 00312037
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 00308307
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola Bieloruská 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 30795290
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina 00321796
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica 37828100
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris Hlavná 2, 01009 Žilina 36137430
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava-Ružinov 00607223
Obec Lopušné Pažite Lopušné Pažite 102, 02336 Lopušné Pažite 00314111
Slovensko IT Štúrova 27, 04001 Košice 53268652
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto 00681156
Pro scholaris Matičné Námestie 2847/3A, 02201 Čadca 42224187
Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov 00327646
K.B.REAL Dukelská 31, 08701 Giraltovce 36454079
Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice 00321591
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava 36078913
Tento register má len informatívny charakter.