Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Pečeňany Pečeňany 105, 95636 Rybany 00310921
Obec Kvašov Kvašov 174, 02062 Horovce 00692387
Obec Kostolec Kostolec 42, 01705 Považská Bystrica 00317381
Obec Varín Námestie sv. Floriána 1, 01303 Varín 00321711
Obec Trakovice Trakovice 38, 91933 Trakovice 00313092
Obec Jalšové Jalšové 148, 92231 Jalšové 00312592
Obec Bojničky Bojničky 90, 92055 Bojničky 00312274
Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce 44, 92061 Dolné Otrokovce 00312428
Obec Červeník Červeník 26, 92042 Červeník 00312355
Obec Dlžín Dlžín 0, 97226 Dlžín 00648221
Obec Zemianske Kostoľany 4. apríla 60/28, 97243 Zemianske Kostoľany 00651001
Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany Hlavná 198, 95178 Kolíňany 42047625
Obec Liešťany Liešťany 0, 97227 Liešťany 00318230
Gymnázium, Párovská 1, Nitra Párovská 1, 95050 Nitra 00160253
Gymnázium, Golianova 68, Nitra Golianova 68, 94901 Nitra 00160261
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra Nábrežie mládeže 1, 95028 Nitra 00893293
Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra Benkova 34, 94901 Nitra 37965859
Obec Oslany Nám. Slobody 2, 97247 Oslany 00318396
Základná škola - Beethovenova 11, Nitra Beethovenova 11, 94911 Nitra 37861352
Materská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44 Výčapy - Opatovce 478, 95144 Výčapy-Opatovce 37960903
Obec Letanovce Slovenského raja 55, 05313 Letanovce 00329304
Obec Domadice Domadice 23, 93587 Domadice 00587516
Obec Vinosady Pezinská 95, 90201 Vinosady 00305162
Obec Kolibabovce Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce 00325317
Obchodná akadémia Veľká Okružná 32, 01157 Žilina 00162124
Náruč n.o. Zváračská 19, 94587 Komárno 36096806
Obec Kuchyňa Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa 00304875
MECOM GROUP s.r.o. Poľná 4, 06683 Humenné 31735151
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra 00157716
Obec Brusno Brusno 0, 97662 Brusno 00313491
Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce 0, 07675 Veľké Raškovce 00332054
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb Ul. slobody 19B, 94587 Komárno 31193897
Obec Malé Leváre Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre 00309711
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Kapušany 568, 08212 Kapušany 00200531
Obec Tibava Tibava 131, 07301 Tibava 00325881
Obec Sklené Teplice Sklené Teplice 161, 96603 Sklené Teplice 00321001
Obec Ostrá Lúka Ostrá Lúka 0, 96261 Ostrá Lúka 00320161
Obec Slovenský Grob Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob 00305073
AP ANDREAS spol. s r. o. Hlavná 28, 04313 Košice-Staré Mesto 31710085
Regionálna rozvojová agentúra Nitra Akademická 4, 95061 Nitra 37857436
Tento register má len informatívny charakter.