Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Obec Gbeľany Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany 00321273
Mesto Čadca Námestie slobody 30, 02221 Čadca 00313971
Obec Štefanová Štefanová 100, 90086 Štefanová 00305111
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov 31797903
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka 00399957
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka 00164348
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry 00326585
Mesto Bardejov Radničné nám. 16, 08501 Bardejov 00321842
Protimonopolný úrad SR Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov 00699063
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 97401 Banská Bystrica 30232295
Obec Budča Lhenická 33, 96233 Budča 00319759
Obec Drienovská Nová Ves Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves 00326976
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov 17070775
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco 17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice 00735256
Obec Miloslavov Miloslavov 181, 90042 Miloslavov 00304948
Mesto Detva J.G.Tajovského 7, 96212 Detva 00319805
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto 30844363
Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 04200 Košice-Sever 00397610
Centrum účelových zariadení Piešťany Rekreačná 13, 92101 Piešťany 42137004
Obec Cinobaňa Banská ulica 315/1, 98522 Cinobaňa 00316008
Obec Kočovce Kočovce 280, 91631 Kočovce 00311685
Spoločnosť pre skladovanie Trakovice 461, 91933 Trakovice 47400781
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov 36022047
Mesto Krompachy Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy 00329282
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Liptovský Ján 0, 03203 Liptovský Ján 00735540
Obec Malý Lapáš Malý Lapáš 87, 95104 Malý Lapáš 00611174
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 0, 82307 Bratislava-Ružinov 35778458
Obec Vyšná Hutka Vyšná Hutka 165, 04018 Vyšná Hutka 00691291
Obec Šemša Šemša 116, 04421 Šemša 00324787
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 128, 05960 Vysoké Tatry 35528290
Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa 00306185
Obec Zbehy Zbehy 69, 95142 Zbehy 00308668
Mesto Bánovce nad Bebravou Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou 00310182
Obec Bošáca Bošáca 257, 91307 Bošáca 00311430
Obec Horná Ves Horná Ves 191, 97248 Horná Ves 00318108
Obec Kamenec pod Vtáčnikom Kamenec pod Vtáčnikom 0, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom 00318167
Obec Lednické Rovne Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne 00317462
Obec Čierna Voda Čierna Voda 102, 92506 Čierna Voda 00305871
Obec Dolné Orešany Dolné Orešany 210, 91902 Dolné Orešany 00312410
Tento register má len informatívny charakter.