Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Krajská prokuratúra Legionárska 7158/5, 91250 Trenčín 35629045
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií Kadnárova 7, 83414 Bratislava-Rača 30775400
Krajská prokuratúra Masarykova 16, 08001 Prešov 17069807
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 00397563
Obec Studienka Studienka 364, 90875 Studienka 00310042
Stredná odborná škola Svätoplukova 2, 82108 Bratislava-Ružinov 17053871
Krajská prokuratúra Damborského 1, 94966 Nitra 35629061
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok 37801279
Obec Vysoká pri Morave Hlavná 102, 90066 Vysoká pri Morave 00305197
Stredná odborná škola drevárska Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov 31754104
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 00399957
Krajská prokuratúra Mojmírova 5, 04162 Košice-Staré Mesto 00166464
Obec Stráža Stráža 0, 01304 Stráža 00321630
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 00399957
Obec Dolinka - 0, 99128 Dolinka 00319287
Krajská prokuratúra Partizánska cesta 1, 97562 Banská Bystrica 00166456
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola odevná Tokajícka 24, 82103 Bratislava-Ružinov 30866499
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Vazovova 5, 81243 Bratislava 00397687
Obec Kosihy nad Ipľom Kosihy nad Ipľom 164, 99111 Kosihy nad Ipľom 00319406
Obec Ladomerská Vieska Ladomerská Vieska 132, 96501 Žiar nad Hronom 00652199
Tento register má len informatívny charakter.