Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača 00681385
Nadácia Jána Cikkera Fialkové údolie 2, 81101 Bratislava-Staré Mesto 31784275
Obec Vasiľov Vasiľov 0, 02951 Vasiľov 00314943
VITIS Hlavná 788, 95135 Veľké Zálužie 42208378
Obec Markuška Markuška 180, 04934 Markuška 00328499
Obec Malý Šariš Malý Šariš 0, 08001 Malý Šariš 00327441
Technické služby mesta Levoča Hradby 2, 05401 Levoča 35528052
Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied Dúbravská cesta 9, 84105 Bratislava-Karlova Ves 00686221
Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom Križovany nad Dudváhom 54, 91924 Križovany nad Dudváhom 00611948
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany Bratislavská cesta 122, 92101 Piešťany 42157005
Kúpele Nimnica, a.s. 1, 02071 Nimnica 31638708
X-Ray Media, s.r.o. Kempelenova 2, 84105 Bratislava-Karlova Ves 44180551
Obec Malatíny Malatíny 0, 03215 Malatíny 00315605
Občianske združenie V dlani Hrona Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom 42207380
Obec Paňovce Paňovce 95, 04471 Čečejovce 00324591
Obec Ovčie Ovčie 0, 08238 Ovčie 00327581
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto Cesta do Rudiny 637, 02401 Kysucké Nové Mesto 30231281
Technické služby mesta Tvrdošín Tvrdošín -, 02744 Tvrdošín 00490628
Slovenský zväz záhradkárov Havlíčkova 34, 81702 Bratislava-Staré Mesto 00178152
Púchovský mäsový priemysel, a.s. Vsetínska 1354/15, 02039 Púchov 31561853
Tento register má len informatívny charakter.