Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Jalovec Mlynská 636, 97231 Jalovec 00647845
Štátny pedagogický ústav Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto 30807506
Senior dom Terézia n.o. Zámocká 390, 90851 Holíč 37986198
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto 17328501
Obec Skačany Skačany 451, 95853 Skačany 00311057
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislavy Grösslingová 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto 42174503
Via Romanum Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok 42121124
Obec Vojnatina Vojnatina 124, 07261 Porúbka 00325961
Zariadenie pre seniorov Kostolecká 110/2, 92221 Moravany nad Váhom 00611913
RONA, a.s. Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne 31642403
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto 17314852
Centrum starej hudby Fándlyho 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto 31749909
Obec Bošany SNP 112, 95618 Bošany 00310255
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš 42116252
Obec Veľké Revištia Veľké Revištia 25, 07243 Veľké Revištia 00325945
Obec Sulin Sulín 99, 06546 Sulín 00330191
Obec Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 243, 06502 Vyšné Ružbachy 00330264
VITALITA n.o. LEHNICE Lehnice 113, 93037 Lehnice 36084328
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hollého 7, 92001 Hlohovec 00611956
TECHMAT s.r.o. A. Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša 36338451
Tento register má len informatívny charakter.