Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
BREFIT-e, s.r.o. Uhrova 24, 83101 Bratislava-Nové Mesto 35733161
Ľuboš Grajcár - John the B tour Sputnikova 2, 04012 Košice-Nad jazerom 44458592
Obec Čakajovce Čakajovce 58, 95143 Čakajovce 00307807
Obec Beladice Beladice 167, 95175 Beladice 00307769
Domov dôchodcov Štúrova 838/33, 96212 Detva 37830571
Obec Porúbka Porúbka 151, 07261 Porúbka 00325660
Asociácia Bratislava v pohybe Šancová 43, 83104 Bratislava-Nové Mesto 36066079
Klub historických a koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach Hanojská 4, 04013 Košice-Ťahanovce 35556625
Obec Žitavany Športová 5, 95197 Žitavany 37869451
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Partizánska 24/2, 96301 Krupina 00648523
Obec Lehota Lehota 16, 95136 Lehota 00308153
Obec Pašková Pašková 66, 04932 Štítnik 00328626
Spolok slovenských spisovateľov Laurinská 2, 81584 Bratislava-Staré Mesto 30778166
MIBRAIA s.r.o. Čermeľská cesta 5/1454, 04001 Košice-Sever 44670168
Obec Svätý Peter Hlavná 2, 94657 Svätý Peter 00306436
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krivec 785, 96205 Hriňová 00648493
Obec Baka Baka 262, 93004 Baka 00305260
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru Karpatská 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto 30853435
Obec Slavoška Slavoška 27, 04934 Markuška 00595179
Obec Horné Srnie Družstevná 430/1, 91442 Horné Srnie 00311588
Tento register má len informatívny charakter.